Obróbka skrawaniem CNC – co to jest?

Historia skrawania materiałów

Sposób obróbki polegającej na wprowadzeniu w ruch obrotowy narzędzia lub materiału obrabianego, gdzie narzędzie zbiera kolejne warstwy materiału w celu nadania odpowiedniego kształtu, nazywany jest obróbką skrawaniem. Jak tylko człowiek poznał zalety różnych materiałów i nauczył się je przetwarzać dla użytku własnego, tak powstały różne sposoby ich obróbki.

W początkowym okresie obróbce było poddawane drewno, kamień czy glina. Jednym z pierwszych urządzeń do obróbki skrawaniem, był drewniany wał podparty na łożyskach z nawiniętym sznurem. Pociągając za  końce sznura, wprowadzano w ruch obrotowy wał, na końcu którego znajdował się element obrabiany. Dociskając narzędzie, ścinało się kolejne warstwy materiału. W późniejszym okresie mechanizmem napędowym stał się młyn wodny, a prawdziwym przełomem było wynalezienie w XIX wieku maszyny parowej, która poprzez zastosowanie pasów transmisyjnych umożliwiała napędzanie maszyn skrawających. Taki sposób obróbki skrawaniem jest po dziś dzień wykorzystywany niemalże we wszystkich materiałach używanych przez człowieka, nie tylko mowa tu o metalach.

Metody skrawania

Obróbkę skrawaniem można w uproszczeniu podzielić na dwie metody. Tam gdzie materiał jest wprowadzony w ruch obrotowy, a narzędzie skrawające porusza się równolegle do osi obrotu przedmiotu obrabianego taką obróbkę nazywamy toczeniem. W przypadku gdy materiał obrabiany znajduje się nieruchomo, a narzędzie skrawające jest napędzane ruchem obrotowym, wówczas mamy do czynienia z frezowaniem. W miarę postępu technologicznego, rozpoczęto produkcję maszyn, które wykorzystywały zarówno jedną jak i drugą metodę tzw. tokarko-frezarki.

Obróbka skrawaniem CNC

W latach 70-tych ubiegłego wieku rozwój technologii informatycznej umożliwił zastosowanie komputerów w przemyśle obróbczym. Układy sterowania zwiększyły funkcjonalność obrabiarek. Głównym zadaniem komputera było zachowanie powtarzalności w produkcji seryjnej oraz konieczność wyeliminowania błędów ludzkich. Rozpoczęła się era produkcji maszyn do obróbki skrawaniem CNC (Computer Numerical Control) zwanych obrabiarkami CNC. Po dziś dzień usługi toczenia CNC oraz frezowania CNC są głównymi dziedzinami we wszystkich gałęziach przemysłu. Znając potrzeby rynkowe, już w początkowym okresie swojej działalności, firma Arpol położyła nacisk na zakup nowoczesnych technologii wspomagających obróbkę skrawaniem CNC. Pierwszą maszyną sterowaną numerycznie była tokarka CNC zakupiona w 2007 roku. Od tamtej pory firma zakupiła dziesięć kolejnych maszyn do obróbki skrawaniem CNC, w tym trzy automaty tokarskie typu szwajcarskiego, których parametry można znaleźć tutaj. Głównym założeniem firmy Arpol jest obróbka materiałów, które wymagają wysokiej precyzji wykonania. Do takich zabiegów zalicza się obróbkę skrawaniem CNC aluminium, mosiądzu, miedzi, brązu, stali w tym stale nierdzewne austenityczne, austenityczno-ferrytyczne, ferrytyczne – Duplex. Nie lada wyzwaniem jest obróbka skrawaniem CNC tworzyw sztucznych, ale i na tym polu doskonale sobie radzimy.

Wraz z rozwojem obróbki sterowanej numerycznie, firmy produkujące maszyny CNC prześcigają się w stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, które umożliwiają podniesienie konkurencyjności obrabiarek. Kolejnym krokiem w tym rozwoju, a który już nieuchronnie postępuje, jest obróbka skrawaniem CNC z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów skrawania.

Z przyjemnością możemy poinformować, że firma Arpol posiada już taką funkcjonalność na swoich tokarkach CNC i z sukcesem z niej korzysta.